iso

Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Πάντου

Πάντος Κωνσταντίνος Γυναικολόγος

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µας να σας παρουσιάσουµε την ιδιωτική Μικτή Χειρουργική Κλινική µε δ.τ. «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ», η οποία λειτουργεί µόλις από τα τέλη του 2004 και κατόρθωσε, ήδη, να επιφέρει τοµές στον ευαίσθητο χώρο της υγείας.

Είναι µία νέα Κλινική, εξοπλισµένη µε τα πλέον υπερσύγχρονα µηχανήµατα, επανδρωµένη µε τους κορυφαίους επιστήµονες της χώρας µας και αναγνωρισµένη όχι µόνον στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αφού πραγµατοποιεί επιστηµονικές εργασίες, συνεργασίες και ερευνητικά πρωτόκολλα µε Κλινικές της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Κινητήρια δύναµη σε όλη αυτήν την προσπάθεια δεν ήταν άλλη από την πρόθεσή µας να καλύψουµε τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο χώρο της απόλυτης εξειδίκευσης, αλλά και στις χειρουργικές τεχνικές "µίας ηµέρας" νοσηλείας - "one day clinic".

Διαθέτουµε χειρουργικό τµήµα, γυναικολογικό τµήµα, καθώς και τµήµα πλαστικής χειρουργικής. Με υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες καλυπτόµενες µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εξασφαλίζεται η πλήρης ασφάλεια κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Επειδή σκοπός µας είναι να βοηθήσουµε όχι µόνο τη γυναίκα, αλλά και τον άντρα και βέβαια τα ζευγάρια εκείνα που αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα υπογονιµότητας, διαθέτουµε την πλέον αναγνωρισµένη στη χώρα µας µονάδα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µε εργαστήριο εµβρυολογίας-γονιµοποίησης που σηµειώνει τα καλύτερα αποτελέσµατα ανά επιχειρούµενη προσπάθεια, πιστοποιηµένη µε ISO 9001:2008. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη µονάδα αυτή προσέρχονται άτοµα και ζευγάρια από όλον τον κόσµο. Η υπογονιµότητα δεν πρέπει πλέον να αντιµετωπίζεται ως "ταµπού", αλλά δυναµικά, µε την κατάλληλη αγωγή και ευπροσάρµοστα και εξατοµικευµένα κριτήρια.

Δεδοµένου ότι τα άτοµα που προσέρχονται σε µας θέλουµε να τύχουν µίας ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών, διαθέτουµε απεικονιστικά εργαστήρια µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας. Πραγµατοποιούµε ακτινοσκοπήσεις, ακτινογραφίες, διαθέτουµε εξελιγµένο-υπερσύγχρονο µαστογράφο, υπέρηχο µε τρισδιάστατη απεικόνιση, µε τον οποίο πραγµατοποιούµε γενικούς, αλλά και γυναικολογικούς υπερήχους. Η επιστήµη και η τεχνολογία στον τοµέα αυτό έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε η τρισδιάστατη απεικόνιση του εµβρύου εντός της µήτρας της γυναίκας να είναι σήµερα εφικτή και εµείς να είµαστε σε θέση να σας την προσφέρουµε, χαρίζοντας µία µοναδική εµπειρία στο ζευγάρι.

Όµως οι δυνατότητές µας συνεχίζουν ακόµη περισσότερο µε το τµήµα ενδοσκοπήσεων που διαθέτουµε και το υπερσύγχρονο, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισµό στο µικροβιολογικό-βιοχηµικό εργαστήριο, το οποίο σας δίνει τα αποτελέσµατα, σχεδόν για όλες τις εξετάσεις αυθηµερόν, εντός λίγων µόνο ωρών. Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, αλλά και η ταχύτητα αυτών διακρίνουν το µικροβιολογικό µας εργαστήριο.

Έχοντας φροντίσει για µία ολοκληρωµένη ιατρική φροντίδα σε επίπεδο µίας ηµέρας νοσηλείας, µε 35 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές κλίνες µε την απόλυτη εξειδίκευση του επιστηµονικού δυναµικού, µε πλήρη λειτουργικότητα, άνεση και ασφάλεια και µε υποστήριξη από τα πλέον σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής στη διαχείριση του ιατρικού φακέλου, αποβλέπουµε στην άµεση, ευαισθητοποιηµένη, σωστή και εξατοµικευµένη προσέγγιση και αντιµετώπιση των ασθενών.

Όλα αυτά δεν θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν, εάν δεν πλαισιώνονταν από ένα φιλόξενο περιβάλλον, µε άρτια οργάνωση. Για το λόγο αυτό η Κλινική στεγάζεται σε νεόδµητο κτίριο, όπου η διακόσµηση είναι λιτή και απέριττη, τα δωµάτια, από τα µονόκλινα έως τα πεντάκλινα, διαθέτουν σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι χώροι της Κλινικής φυλάσσονται και παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, ενώ για την ασφάλεια της Κλινικής υπάρχει και υπηρεσία ασφάλειας. Τέλος, από µία τέτοια Κλινική δεν θα έλειπε και ένας υπόγειος ιδιόκτητος, φυλασσόµενος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. Η Κλινική µε δ.τ. «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είναι µοναδική στο είδος της και είµαστε στη διάθεσή σας προκειµένου να επιλύσουµε µαζί κάθε πρόβληµά σας που άπτεται των δραστηριοτήτων µας.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.