iso

TERMENI DE UTILIZARE

În general

Bine ați venit pe paginile noastre web.

Societatea cu denumirea ”CLINICA PRIVATĂ GENESIS ATENA, ASISTENȚĂ MEDICALĂ, GINECOLOGIE ȘI CHIRURGIE S.A.” și cu titlul distinctiv ”GENESIS ATENA”, care-și are sediul în Chalandri, Attica, strada Papanikoli, nr. 14-16, C.P. 152 32 (denumită în continuare "Compania") este titularul site-ului Web www.genesisathens.gr (denumit în continuare "Site").

Utilizarea Site-ului face obiectul termenilor stabiliți aici, precum și în părțile sale integrale. Fiecare vizitator / utilizator este invitat să le citească cu atenție și să viziteze / utilizeze site-ul numai dacă le acceptă pe deplin. Dacă vizitatorul / utilizatorul nu este de acord cu termenii de utilizare a acestui site, acesta nu trebuie să îl folosească. În caz contrar, se presupune că acceptă și își dă consimțământul.

Întrucât compania își rezervă dreptul de a actualiza / modifica termenii de utilizare, vizitatorul / utilizatorul este invitat să verifice conținutul paginilor pentru orice modificare. Utilizarea continuă a site-ului chiar și după orice modificări înseamnă acceptarea necondiționată de către vizitator / utilizator a termenilor și condițiilor modificate / actualizate ale unei astfel de utilizări.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site reprezintă crearea și proprietatea companiei și este protejat de cadrul legal pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală, în afară de excepțiile menționate explicit (de exemplu, drepturile de autor ale terților, afiliaților și agențiilor).

Prin urmare, este interzisă vânzarea, distribuirea, duplicarea, modificarea, reproducerea, republicarea, încărcarea sau transmiterea sau distribuirea integrală sau parțială a conținutului acestui site în orice mod.

Se exclude în mod expres cazul copierii individuale, care stochează o parte din conținut într-un singur computer personal pentru uz personal și nu pentru uz public sau comercial și cu condiția ca indicația sa de origine să nu fie ștearsă de pe acest site, fără a fi în orice mod afectate drepturile de proprietate intelectuală și industrială relevante.

Vizitatorul / utilizatorul este obligat să utilizeze serviciile site-ului nostru în conformitate cu legea, bunele moravuri, prezenții termeni și să se abțină de la orice comportament ilegal și abuziv în timpul vizitei / utilizării sale. Vizitarea / utilizarea acestui site trebuie făcută numai în scopuri legitime și într-un mod care nu limitează sau împiedică vizitarea sau utilizarea de către terți. Este interzis ca utilizatorul / vizitatorul să efectueze orice acte sau omisiuni care pot afecta sau pune în pericol furnizarea de servicii prin intermediul site-ului Web. De asemenea, este interzis ca orice utilizator / vizitator să modifice sau să altereze setările de securitate, configurația sau aspectul site-ului, sau să interfereze cu utilizarea sau cu specificațiile tehnice ale acestui site, sau cu alterarea conținutului acestuia.

Este strict interzisă copierea sau retransmiterea oricărui logo, marcă, sunet sau imagine a acestui site fără permisiunea prealabilă scrisă a companiei.

Utilizatorul / vizitatorul acestui site este răspunzător față de companie pentru orice daune aduse acesteia și / sau oricărei terțe părți din cauza nerespectării termenilor prezentului.

Orice servicii care se referă la paginile online ale acestui site și poartă mărcile organizațiilor respective, ale companiilor, afiliaților, asociațiilor sau producătorilor sunt propria lor proprietate intelectuală și industrială și, prin urmare, aceste organisme poartă responsabilitatea. Apariția și expunerea lor la Site nu ar trebui în niciun caz să fie interpretate ca un transfer sau alocare a unei licențe sau a dreptului de a o folosi.

Limitarea răspunderii - Declinarea responsabilității

Un efort convingător a fost depus pentru a furniza informații valide pe acest site, dar conținutul informațiilor nu este neapărat corect sau actual și nu poate fi actualizat în momentul accesului sau a fost manipulat sau interferat de terți fără cunoașterea sau consimțământul prealabil al companiei. Conținutul acestui site web este furnizat "ca atare" fără nicio garanție, exprimată sau implicită în niciun fel, pentru completitudinea, corectitudinea, oportunitatea, neconformitatea sau caracterul adecvat al acestui conținut pentru orice utilizare, aplicație sau scop. De aceea, îndemnăm utilizatorii / vizitatorii noștri să confirme exactitatea, completitudinea și actualitatea tuturor informațiilor disponibile prin intermediul acestora și sunt pe deplin responsabili pentru acestea.

Este clarificat pentru utilizatorii acestui site că orice referire la site-ul nostru în servicii sau produse nu constituie instigare, sfătuire sau încurajare a vreunui act, propunere pentru orice contract, sfaturi medicale sau recomandări. Compania nu garantează că paginile, serviciile, opțiunile și conținutul vor fi furnizate fără întrerupere, fără erori și că erorile vor fi corectate. În plus, compania nu garantează că serverele site-lui sau serverele prin care acestea sunt puse la dispoziție, în ciuda tuturor măsurilor de securitate necesare, vă sunt furnizate fără viruși sau alte componente dăunătoare.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că datele și informațiile conținute pe site-ul nostru sunt complete și fiabile. Cu toate acestea, Compania nu garantează în niciun fel acuratețea, integralitatea sau disponibilitatea conținutului, paginilor, serviciilor, opțiunilor sau rezultatelor acestora.

Compania nu garantează integritatea tehnică, disponibilitatea, fidelitatea sau securitatea site-ului, utilizarea acestuia sau accesul la acesta. Utilizatorii sunt invitați și se așteaptă, sub responsabilitatea lor, să ia toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea și integritatea sistemelor lor.

Depunem toate eforturile, în cadrul controlului preventiv și tehnologic, ca serviciile, conținutul acestui site să fie furnizate fără întrerupere și fără obstacole. Cu toate acestea, Compania nu este responsabilă pentru niciun motiv sau cauză, inclusiv pentru neglijență, întrerupere, dificultate sau chiar imposibilitate pentru a-l accesa, pentru orice probleme tehnice care pot apărea sau chiar pentru "viruși" sau orice alt software rău intenționat care pot fi transmise terminalelor clienților / utilizatorilor sau dacă persoane neautorizate ale terțelor părți (cunoscute sub numele de "hackeri") interferează cu conținutul și funcționarea acestuia, cauzând probleme în funcționarea acestuia.

Compania, în niciun caz, inclusiv neglijență, nu este responsabilă pentru nicio formă de daune directe sau indirecte pe care le-a suferit vizitatorul / utilizatorul în vreun fel legate de utilizarea paginilor, navigarea acestora, utilizarea serviciile, informațiile, opțiunile și conținutul acestui site web. Compania nu este responsabilă față de vizitator / utilizator sau de terți pentru daunele cauzate de natura incorectă, inexactă sau inadecvată a conținutului site-ului.

Fiecare vizitator / utilizator trebuie să ia toate măsurile de securitate corespunzătoare (de ex. programe antivirus) înainte de orice "încărcare" de pe Site. Costul eventualelor corecții sau reparații este efectuat de către vizitator / utilizator și în nici un caz de Companie.

"Link-uri" către alte site-uri

Orice legături către acest site cu alte site-uri prin link-uri speciale (link-uri, hiperlegături, bannere etc.) nu implică faptul că, Compania își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestui site, calitatea și caracterul complet al produselor sau serviciile care i-au fost prezentate, politica aplicată pe acest site web privind protecția datelor cu caracter personal. Orice legătură se face numai pentru comoditatea vizitatorilor / utilizatorilor, iar utilizarea acestor link-uri va fi în responsabilitatea exclusivă a vizitatorilor / utilizatorilor, iar site-urile respective vor fi supuse propriilor condiții de utilizare, pentru care compania nu are nicio responsabilitate. Prin urmare, orice problemă care ar putea apărea în timpul vizitei / utilizării dvs. ar trebui direcționată direct către site-urile și paginile relevante, care sunt pe deplin responsabile pentru furnizarea serviciilor lor.

Compania nu va fi în niciun caz considerată ca adoptând sau acceptând conținutul sau serviciile site-urilor și paginilor la care se referă sau leagă la acestea în orice alt mod. Compania nu este responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, pozitive sau consecvente pentru vizitatori / utilizatori care rezultă din utilizarea abilității de a lega la un alt site prin link-uri sau utilizarea datelor și informațiilor conținute pe un astfel de site.

Acești termeni de utilizare a site-ului sunt guvernați și completați de legea greacă, iar instanțele de la Atena vor avea singura jurisdicție pentru soluționarea oricărui litigiu.

Orice dispoziție a acestor termeni constatată a fi contrară legii va înceta automat să fie valabilă și va fi retrasă din prezentul, fără a aduce atingere valabilității celorlalți termeni.